Då var helgen slut och vi är åter till måndag. Måndag, första dagen i veckan Det finns inga problem, utan det finns bara möjligheter. Måndag, vi gillar måndagar. Måndagar sätter tonen för i vilken tonart resten av veckan fortsätter. Blir det moll eller dur eller om vi får själva...